Tổng quan

Quanh núi Gyojagatake đang xảy ra sụp đổ, vì vậy hãy cẩn thận nếu bạn trèo lên. ※Dành cho người leo núi. Hình ảnh được cung cấp bởi thư viện ảnh.

Hình ảnh

Núi Shindainichi
Khu vực Shonan

Núi Shindainichi

Karasuoyama
Khu vực Shonan

Karasuoyama

Sannoto
Khu vực Shonan

Sannoto

Núi Tounodake
Khu vực Shonan

Núi Tounodake