ข้อมูลทั่วไป

จากบนยอดเขา คุณจะมองเห็นโอะโมะเทะโอเนะ ※จุดสำหรับนักปีนเขา

ข้อมูลรายละเอียด

การเข้าถึง

จากสถานีฮะดะโนะ รถไฟสายโอดะคิว ขึ้นรถเมล์ที่มุ่งไปยังมิโนะเงะ แล้วลงรถที่ป้ายสุดท้าย

รูปถ่าย

นิโนะโทะอุ
พื้นที่โชะนัน

นิโนะโทะอุ

คะระสุโอะยะมะ
พื้นที่โชะนัน

คะระสุโอะยะมะ

เงียวจะงะทะเกะ
พื้นที่โชะนัน

เงียวจะงะทะเกะ

ภูเขาชินไดนิชิ
พื้นที่โชะนัน

ภูเขาชินไดนิชิ