ซานโนะโตะ

พื้นที่โชะนัน30นาที

ข้อมูลทั่วไป

จากบนยอดเขา คุณจะมองเห็นโอะโมะเทะโอเนะ ※จุดสำหรับนักปีนเขา

ข้อมูลรายละเอียด

การเข้าถึง

จากสถานีฮะดะโนะ รถไฟสายโอดะคิว ขึ้นรถเมล์ที่มุ่งไปยังมิโนะเงะ แล้วลงรถที่ป้ายสุดท้าย

รูปถ่าย

นิโนะโทะอุ
พื้นที่โชะนัน 1

นิโนะโทะอุ

คะระสุโอะยะมะ
พื้นที่โชะนัน 4

คะระสุโอะยะมะ

เงียวจะงะทะเกะ
พื้นที่โชะนัน 0

เงียวจะงะทะเกะ

ภูเขาชินไดนิชิ
พื้นที่โชะนัน 0

ภูเขาชินไดนิชิ