โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
รูปปั้นโบะซัตซึต 25 รูป

รูปปั้นโบะซัตซึต 25 รูป

รูปปั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธแกะสลักหินโมะโตะ-ฮะโกะเนะ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบโชะจิน-โกะ

ข้อมูลสำคัญ

ค่าใช้จ่าย ฟรี
การเข้าถึง สถานีโอะวะคุดะนิ รถไฟสายฮะโกะเนะ โทซาน

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ

พื้นที่ทางตะวันตก
หลุมฝังศพของพี่น้องโซะงะและ โทะระ โงะเซ็น

หลุมฝังศพของพี่น้องโซะงะและ โทะระ โงะเซ็น

พื้นที่ทางตะวันตก
รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ

รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ

พื้นที่ทางตะวันตก
รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ

รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ

พื้นที่ทางตะวันตก