รูปปั้นโบะซัตซึต 25 รูป

พื้นที่ทางตะวันตก 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

รูปปั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธแกะสลักหินโมะโตะ-ฮะโกะเนะ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบโชะจิน-โกะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

103, โมะโตะ-ฮะโกะเนะ, ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะระ-ชิโมะกุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีโอะวะคุดะนิ รถไฟสายฮะโกะเนะ โทซาน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ
พื้นที่ทางตะวันตก

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ

หลุมฝังศพของพี่น้องโซะงะและ โทะระ โงะเซ็น
พื้นที่ทางตะวันตก

หลุมฝังศพของพี่น้องโซะงะและ โทะระ โงะเซ็น

รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ
พื้นที่ทางตะวันตก

รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ

รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ
พื้นที่ทางตะวันตก

รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ