ข้อมูลทั่วไป

ถ้ำทะยะ (Taya) ถ้ำที่มีชื่อเสียงซึ่งเคยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมลับเฉพาะของพระในพุทธศาสนานิกายชินโดะในสมัยคามาคุระ ถ้ำประกอบด้วยโครงสร้างสามชั้น มีช่องว่าง 17 ช่อง มีขนาดขนาดใหญ่-เล็กที่แตกต่างกัน เชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางที่สลับซับซ้อน กำแพงและเพดานของทางเดินได้รับการแกะสลักอย่างประณีตด้วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธ

เคล็ดลับการเดินทาง

สัมผัสประสบการณ์ถ้ำวิปัสสนากรรมฐานทางพุทธศาสตร์ที่มีประวัตืศาสตร์อันยาวนาน ที่นี่มีการแกะสลักผนังถ้ำและจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามตระกาลตา คุณสามารถเดินสำรวจถ้ำโดยถือเทียนในมือ ขณะที่กำลังเดินเข้าชมในแต่ละห้องที่แตกต่างกัน รวมถึงคุณสามารถมาฝึกทำสมาธิเพื่อเข้าถึงจิตวิญญาณที่แท้จริงที่โถงวิปัสนาได้อีกด้วย

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1501, ทะยะ-โชะ, สะเค-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

หมายเลขโทรศัพท์

045-851-2392

เวลาทำการ

9:00~16:30

วันหยุดทำการ

เปิดทุกวัน (เปิด 9:00 ~ 16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ 400 เยน, นักเรียนมัธยมปลายและนักเรียนมัธยมปลาย 200 เยน, นักเรียนชั้นประถมศึกษา 100 เยน (ควรมาพร้อมกับผู้ใหญ่)

รูปถ่าย

โคะโคะโนะทุอิ โทะอุเง คราฟ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โคะโคะโนะทุอิ โทะอุเง คราฟ

โคะโคะโนะทุอิโดะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โคะโคะโนะทุอิโดะ

ทะมะนะวะซะคุระ(ต้นซากุระ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ทะมะนะวะซะคุระ(ต้นซากุระ)

วัดโอฟุนะแคนนอน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดโอฟุนะแคนนอน