ทะมะนะวะซะคุระ(ต้นซากุระ)

โยโกะสุกะ· มิอุระ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ในสมัยเซ็นโงะคุ (สงครามศักดินา) ปราสาททะมะนะวะ ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นปราสาทบนภูเขาที่แข็งแกร่ง เคยตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ที่ศูนย์พฤกษศาสตร์โอะฟุนะได้ตั้งอยู่ในขณะนี้ โดยใช้ชื่อของปราสาท ต้นซากุโระ ทะมะนะวะ ได้รับการตั้งชื่อและจดทะเบียนเป็นสายพันธุ์ซากุระ ในปี 1990 ในตอนนี้ต้นซากุระเหล่านั้น ส่วนใหญ่สามารถชมได้อยู่ที่บริเวณทางออกทางตะวันตกของสถานีโอะฟุนะ

ข้อมูลรายละเอียด

การเข้าถึง

ใกล้กับสถานีโอะฟุเนะ ทางออกทางตะวันตก

รูปถ่าย

วัดโอฟุนะแคนนอน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดโอฟุนะแคนนอน

ถนนช้อปปิ้งโอฟุนะ นาคะโดริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ถนนช้อปปิ้งโอฟุนะ นาคะโดริ

‘โอฟุนะ คันนอน โมนะกะ’ ขนมหวานชื่อดังที่ร้านเรียวเก็ตสึ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

‘โอฟุนะ คันนอน โมนะกะ’ ขนมหวานชื่อดังที่ร้านเรียวเก็ตสึ

สวนพฤกษศาสตร์โอฟุนะ แห่งภูมิภาคคานะกาวะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

สวนพฤกษศาสตร์โอฟุนะ แห่งภูมิภาคคานะกาวะ