ทะมะนะวะซะคุระ(ต้นซากุระ)

โยโกะสุกะ· มิอุระ30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ในสมัยเซ็นโงะคุ (สงครามศักดินา) ปราสาททะมะนะวะ ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นปราสาทบนภูเขาที่แข็งแกร่ง เคยตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ที่ศูนย์พฤกษศาสตร์โอะฟุนะได้ตั้งอยู่ในขณะนี้ โดยใช้ชื่อของปราสาท ต้นซากุโระ ทะมะนะวะ ได้รับการตั้งชื่อและจดทะเบียนเป็นสายพันธุ์ซากุระ ในปี 1990 ในตอนนี้ต้นซากุระเหล่านั้น ส่วนใหญ่สามารถชมได้อยู่ที่บริเวณทางออกทางตะวันตกของสถานีโอะฟุนะ

ข้อมูลรายละเอียด

การเข้าถึง

ใกล้กับสถานีโอะฟุเนะ ทางออกทางตะวันตก

รูปถ่าย

วัดโอฟุนะแคนนอน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 60

วัดโอฟุนะแคนนอน

ถนนช้อปปิ้งโอฟุนะ นาคะโดริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

ถนนช้อปปิ้งโอฟุนะ นาคะโดริ

‘โอฟุนะ คันนอน โมนะกะ’ ขนมหวานชื่อดังที่ร้านเรียวเก็ตสึ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

‘โอฟุนะ คันนอน โมนะกะ’ ขนมหวานชื่อดังที่ร้านเรียวเก็ตสึ

สวนพฤกษศาสตร์โอฟุนะ แห่งภูมิภาคคานะกาวะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

สวนพฤกษศาสตร์โอฟุนะ แห่งภูมิภาคคานะกาวะ