ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ทะมะนะวะซะคุระ(ต้นซากุระ)

ทะมะนะวะซะคุระ(ต้นซากุระ)

  • www.city.kamakura.kanagawa.jp (ภาษาญี่ปุ่น)
  • เอะโนะชิมะ・คามาคุระ ฟรีพาส , เอะโนะชิมะวันเดย์พาสปอร์ต +4

ในสมัยเซ็นโงะคุ (สงครามศักดินา) ปราสาททะมะนะวะ ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นปราสาทบนภูเขาที่แข็งแกร่ง เคยตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ที่ศูนย์พฤกษศาสตร์โอะฟุนะได้ตั้งอยู่ในขณะนี้ โดยใช้ชื่อของปราสาท ต้นซากุโระ ทะมะนะวะ ได้รับการตั้งชื่อและจดทะเบียนเป็นสายพันธุ์ซากุระ ในปี 1990 ในตอนนี้ต้นซากุระเหล่านั้น ส่วนใหญ่สามารถชมได้อยู่ที่บริเวณทางออกทางตะวันตกของสถานีโอะฟุนะ

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

ใกล้กับสถานีโอะฟุเนะ ทางออกทางตะวันตก

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

วัดโอฟุนะแคนนอน

วัดโอฟุนะแคนนอน

คามาคุระ
ถนนช้อปปิ้งโอฟุนะ นาคะโดริ

ถนนช้อปปิ้งโอฟุนะ นาคะโดริ

คามาคุระ
‘โอฟุนะ คันนอน โมนะกะ’ ขนมหวานชื่อดังที่ร้านเรียวเก็ตสึ

‘โอฟุนะ คันนอน โมนะกะ’ ขนมหวานชื่อดังที่ร้านเรียวเก็ตสึ

คามาคุระ
สวนพฤกษศาสตร์โอฟุนะ แห่งภูมิภาคคานะกาวะ

สวนพฤกษศาสตร์โอฟุนะ แห่งภูมิภาคคานะกาวะ

คามาคุระ