ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ทะมะนะวะซะคุระ(ต้นซากุระ)

ทะมะนะวะซะคุระ(ต้นซากุระ)

ติดต่อ

ในสมัยเซ็นโงะคุ (สงครามศักดินา) ปราสาททะมะนะวะ ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นปราสาทบนภูเขาที่แข็งแกร่ง เคยตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ที่ศูนย์พฤกษศาสตร์โอะฟุนะได้ตั้งอยู่ในขณะนี้ โดยใช้ชื่อของปราสาท ต้นซากุโระ ทะมะนะวะ ได้รับการตั้งชื่อและจดทะเบียนเป็นสายพันธุ์ซากุระ ในปี 1990 ในตอนนี้ต้นซากุระเหล่านั้น ส่วนใหญ่สามารถชมได้อยู่ที่บริเวณทางออกทางตะวันตกของสถานีโอะฟุนะ

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

ใกล้กับสถานีโอะฟุเนะ ทางออกทางตะวันตก

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

วัดโอฟุนะแคนนอน

วัดโอฟุนะแคนนอน

45 คามาคุระ
ถนนช้อปปิ้งโอฟุนะ นาคะโดริ

ถนนช้อปปิ้งโอฟุนะ นาคะโดริ

30 คามาคุระ
‘โอฟุนะ คันนอน โมนะกะ’ ขนมหวานชื่อดังที่ร้านเรียวเก็ตสึ

‘โอฟุนะ คันนอน โมนะกะ’ ขนมหวานชื่อดังที่ร้านเรียวเก็ตสึ

15 คามาคุระ
สวนพฤกษศาสตร์โอฟุนะ แห่งภูมิภาคคานะกาวะ

สวนพฤกษศาสตร์โอฟุนะ แห่งภูมิภาคคานะกาวะ

60 คามาคุระ