วัดโอฟุนะแคนนอน

โยโกะสุกะ· มิอุระ45นาที

รายละเอียด

โอะฟุนะ แคนนอน ตั้งอยู่ทางตะวันตกของสถานีโอะฟุนะ ในเมืองคามาคุระ เป็นรูปปั้นแคนนอน (เจ้าแม่กวนอิม) สีขาวขนาดใหญ่ที่โดดเด่นสะดุดตา แม้ว่าจะมีกรณีที่การก่อสร้างรูปปั้นแห่งนี้ต้องหยุดชงัก เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สอง แต่รูปปั้นก็สร้าเสร็จสมบูรณ์ในปี 1960 (โชวะ 35) ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเขตโอะฟุนะแห่งเมืองคามาคุระ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-5-3 โอะคะโมะโตะ คามาคุระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

หมายเลขโทรศัพท์

0467-43-1561

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไป): 300 เยน เด็ก (นักเรียนชั้นประถมศึกษา / มัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นต่ำกว่า): 100 เยน กลุ่ม (มากกว่า 20 คน) / 200 เยนต่อคน ※ฟรีสำหรับเด็กเล็ก

รูปถ่าย

ทะมะนะวะซะคุระ(ต้นซากุระ)

ทะมะนะวะซะคุระ(ต้นซากุระ)

ถนนช้อปปิ้งโอฟุนะ นาคะโดริ

ถนนช้อปปิ้งโอฟุนะ นาคะโดริ

‘โอฟุนะ คันนอน โมนะกะ’ ขนมหวานชื่อดังที่ร้านเรียวเก็ตสึ

‘โอฟุนะ คันนอน โมนะกะ’ ขนมหวานชื่อดังที่ร้านเรียวเก็ตสึ

สวนพฤกษศาสตร์โอฟุนะ แห่งภูมิภาคคานะกาวะ

สวนพฤกษศาสตร์โอฟุนะ แห่งภูมิภาคคานะกาวะ