โคะโคะโนะทุอิ โทะอุเง คราฟ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2ชม

ข้อมูลทั่วไป

สุเอะ-โนะ-สะโตะ (Sue-no-Sato) เป็นเวิร์คชอปที่ผลิตถ้วยชาม กระเบื้องปูพื้น และโคมไฟให้แก่ร้านอาหารญี่ปุ่น โคะโคะโนะซึตอิโดะ (Kokonotsuido) คุณสามารถลองทำเครื่องปั้นดินเผาทำมือในห้องเรียนที่รายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม มีบทเรียนสำหรับกลุ่มคนสี่คน นอกจากนี้ยังมีแกลเลอรีที่คุณสามารถเลือกซื้อผลงานต่างๆ ได้

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1483 ทะยะโชะ, สะคะเอะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

รถไฟเจอาร์หลายสาย สถานีโอะฟุนะ

เวลาทำการ

10:00 น. - 17:00 น. * มีคลาสประสบการณ์ในวันอาทิตย์ วันพุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์ (จำเป็นต้องจอง)

ค่าใช้จ่าย

โปรแกรมหนึ่งชั่วโมง: ¥3500 / โปรแกรมสองชั่วโมง: ¥6000

รูปถ่าย

ถ้ำทะยะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ถ้ำทะยะ

โคะโคะโนะทุอิโดะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โคะโคะโนะทุอิโดะ

ทะมะนะวะซะคุระ(ต้นซากุระ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ทะมะนะวะซะคุระ(ต้นซากุระ)

วัดโอฟุนะแคนนอน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดโอฟุนะแคนนอน