25 pho tượng Bosatsu

Khu vực phía Tây 15phút

Tổng quan

Những pho tượng này là một phần của các pho tượng Phật bằng đá Moto-Hakone nằm gần hồ Shojin.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

103, Moto-hakone, thị trấn Hakone, huyện Ashigarashimo, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Xuống ở ga Owakudani trên tuyến Hakone Tozan

Giá

Miễn phí

Hình ảnh

Ngôi mộ của Tadano Mitsunaka
Khu vực phía Tây 0

Ngôi mộ của Tadano Mitsunaka

Ngôi mộ của anh em Soga và Tora Gozen
Khu vực phía Tây 0

Ngôi mộ của anh em Soga và Tora Gozen

Tượng Jizo Rokudo
Khu vực phía Tây 1

Tượng Jizo Rokudo

Tượng Jizo Oucho
Khu vực phía Tây 0

Tượng Jizo Oucho