Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
25 pho tượng Bosatsu

25 pho tượng Bosatsu

Hakone

Khoảng 700 năm trước, từ thời Kamakura đến đầu thời Muromachi, một số lượng lớn các tượng Phật và chùa bằng đá đã được xây dựng. Nhiều bức tượng Phật và chùa bằng đá trong số đó được công nhận là tài sản văn hóa quan trọng của quốc gia, trong đó có các di tích kể về câu chuyện thờ thần Jizo vào thời Trung cổ. Khu vực xung quanh cũng được chỉ định là di tích lịch sử quốc gia. (Ảnh: photolibrary)

Thông tin cần thiết

Giá vé

Miễn phí

Đường đến

Từ ga Odawara hoặc ga Hakone-Yumoto, bắt xe buýt Hakone Tozan hoặc xe buýt Izu Hakone đến Cảng Hakone-cho / Di tích Hakone Sekisho và xuống tại Rokudo Jizo

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Ngôi mộ của Tadano Mitsunaka image

Ngôi mộ của Tadano Mitsunaka

Hakone
Ngôi mộ của anh em Soga và Tora Gozen image

Ngôi mộ của anh em Soga và Tora Gozen

Hakone
Tượng Jizo Rokudo image

Tượng Jizo Rokudo

Hakone
Tượng Jizo Oucho image

Tượng Jizo Oucho

Hakone