25 pho tượng Bosatsu

Khu vực phía Tây 15phút

Tổng quan

Những pho tượng này là một phần của các pho tượng Phật bằng đá Moto-Hakone nằm gần hồ Shojin.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

103, Moto-hakone, thị trấn Hakone, huyện Ashigarashimo, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Xuống ở ga Owakudani trên tuyến Hakone Tozan

Giá

Miễn phí

Hình ảnh

Ngôi mộ của Tadano Mitsunaka
Khu vực phía Tây

Ngôi mộ của Tadano Mitsunaka

Ngôi mộ của anh em Soga và Tora Gozen
Khu vực phía Tây

Ngôi mộ của anh em Soga và Tora Gozen

Tượng Jizo Rokudo
Khu vực phía Tây

Tượng Jizo Rokudo

Tượng Jizo Oucho
Khu vực phía Tây

Tượng Jizo Oucho