Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Kawasaki Daishi (Nakamise street)
Yokohama, Kawasaki 7

Kawasaki Daishi (Nakamise street)

Shogetsuan Kawasaki (Soba)
Yokohama, Kawasaki 1

Shogetsuan Kawasaki (Soba)

Kiyoken
Yokohama, Kawasaki 1

Kiyoken

Kayama Plantation, Strawberry Picking
Yokosuka, Miura 3

Kayama Plantation, Strawberry Picking

Kanagawa Prefectural Fishermen's Association, Tuna Direct Sales Center
Yokosuka, Miura 1

Kanagawa Prefectural Fishermen's Association, Tuna Direct Sales Center

Le Milieu
Yokosuka, Miura 7

Le Milieu

LESANGES Nishi-Kamakura
Yokosuka, Miura 0

LESANGES Nishi-Kamakura

Ayu (sweetfish) Cuisine
Central Area 2

Ayu (sweetfish) Cuisine

ZUND-BAR
Central Area 0

ZUND-BAR

Atsugi Shirokoro Horumon
Central Area 18

Atsugi Shirokoro Horumon

Seafood Kattobi
Shonan Area 0

Seafood Kattobi

Yamayasu, Haneo Main Factory
Western Area 0

Yamayasu, Haneo Main Factory

Hakone Soba Lunch
Western Area 12

Hakone Soba Lunch

Tsukumo (Soba)
Western Area 3

Tsukumo (Soba)

Umibe no yu・Ryoshi Ryouri Yokosuka
Yokosuka, Miura 1

Umibe no yu・Ryoshi Ryouri Yokosuka