Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Kokonotuido

Kokonotuido

Kuzumochi Sumiyoshi

Kuzumochi Sumiyoshi

Sirako

Sirako

Oyatsukoubou

Oyatsukoubou

Kashow Domon Confectionary

Kashow Domon Confectionary

Asahi Blueberry Garden

Asahi Blueberry Garden

The Market SE1 (Shonan Gelateria)

The Market SE1 (Shonan Gelateria)

Kamakura Ham Tomioka Co.

Kamakura Ham Tomioka Co.

Cafe 'Small Exploration Room'

Cafe 'Small Exploration Room'

Kuri no Sato Restaurant and Rose Garden

Kuri no Sato Restaurant and Rose Garden

Suzukien Fruit Garden (Fruit picking)

Suzukien Fruit Garden (Fruit picking)

Oyako Cafe Joy (Cafe in old Japanese house)

Oyako Cafe Joy (Cafe in old Japanese house)

Kuronuma

Kuronuma

Yokohama Yasohachi

Yokohama Yasohachi

Kaikoh-an Japanese Tea Ceremony Room

Kaikoh-an Japanese Tea Ceremony Room