Đền Utsumochi

Khu vực Shonan 15phút

Tổng quan

Ngôi đền này nằm ở thành phố Fujisawa và là ngôi đền lâu đời nhất trong khu vực. Dưới thời Kamakura, Sadatoki Houjo đã quyên tặng chính điện của một ngôi đền Thần đạo.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

3012 Uchimodori, thành phố Fujisawa, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Tuyến Sotetsu Izumino, ga Shonandai

Giờ làm việc

Cần xác nhận

Ngày lễ

Cần xác nhận

Giá

Miễn phí

Hình ảnh

Meat House Kaneko (thịt heo Kouza)
Khu vực Shonan

Meat House Kaneko (thịt heo Kouza)

Endo Mahoroba-no-Sato
Khu vực Shonan

Endo Mahoroba-no-Sato

Lễ hội than tre Endo
Khu vực Shonan

Lễ hội than tre Endo

Lễ hội hoa bỉ ngạn đỏ Koidegawa
Khu vực Shonan

Lễ hội hoa bỉ ngạn đỏ Koidegawa