Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông

Điều khoản sử dụng

Bản quyền

Văn bản, minh họa, hình ảnh, video và tất cả những thông tin đăng tải trên trang web này đều được giữ bản quyền và bảo vệ trước pháp luật. Không được phép sao chép hay sử dụng những nội dung trên cho các mục đích khác, trừ khi được pháp luật cho phép, ví dụ như ""sao chép cho mục đích sử dụng cá nhân"" và ""trích dẫn.""

Vui lòng liên hệ trước với quản trị viên trang web nếu bạn muốn sử dụng lại nội dung, ví dụ như in lại thành sách. (Xin lưu ý rằng việc sử dụng các tài liệu bản quyền có thể phát sinh phí sử dụng hoặc có thể không được cho phép do tỉnh Kanagawa không sở hữu bản quyền và vì những lý do khác.)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin đăng tải trên trang web này luôn được chú trọng ở mức cao nhất. Tuy nhiên, không có sự bảo đảm nào về độ chính xác cũng như sự hoàn chỉnh. Tỉnh Kanagawa không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào của người dùng liên quan đến việc sử dụng thông tin được đăng trên trang web. Bên cạnh đó, thông tin trên trang web có thể thay đổi hoặc xóa mà không thông báo trước. Bản quyền

Chính sách Cookie

(Link)

Quản trị viên trang web

  • Tên: Chính quyền tỉnh Kanagawa
  • Địa chỉ: 1, Nihon-odori, quận Naka, thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản
  • Điện thoại: + 81-45-210-1111