Chùa Kozen (Trải nghiệm tọa thiền)

Khu vực Shonan 1giờ

Tổng quan

Tại chùa Kozen, bạn có thể trải nghiệm tọa thiền với hướng dẫn tiếng Anh. Ngôi chùa được thành lập vào cuối thời Chiến Quốc và vị thần được thờ ở đây bắt nguồn từ thời Azuchi-Momoyama.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

1785 Miyayama, thị trấn Samukawa, huyện Koza, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Tuyến JR Sagami, ga Miyayama

Hình ảnh

Đền Samukawa
Khu vực Shonan 7

Đền Samukawa

Công viên trung tâm Samukawa (Những địa điểm may mắn: Cổng đền Ōtorii và núi Phú Sĩ)
Khu vực Shonan 1

Công viên trung tâm Samukawa (Những địa điểm may mắn: Cổng đền Ōtorii và núi Phú Sĩ)

Chợ Waiwai Ichi (Mua đặc sản)
Khu vực Shonan 0

Chợ Waiwai Ichi (Mua đặc sản)

Bảo tàng Tưởng niệm Công trình nước
Khu vực Shonan 0

Bảo tàng Tưởng niệm Công trình nước