Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông

ZazenKanagawa

Filters

9 Nơi đến

Chùa Ōfuna Kannon

Chùa Ōfuna Kannon

Kamakura
Chùa Daihonzan Sojiji (Lễ hội Mikoto Bon Odori)

Chùa Daihonzan Sojiji (Lễ hội Mikoto Bon Odori)

Yokohama
Đền Kenchoji (Đền chính của trường Kenchoji thuộc phái Rinzai)

Đền Kenchoji (Đền chính của trường Kenchoji thuộc phái Rinzai)

Kamakura
Trải nghiệm Zazen Flying Monk (Chùa Gansyuji, Trường Daitokuji Giảng dạy Thiền và Phật giáo Rinzai)

Trải nghiệm Zazen Flying Monk (Chùa Gansyuji, Trường Daitokuji Giảng dạy Thiền và Phật giáo Rinzai)

Odawara
CIAL Tsurumi

CIAL Tsurumi

Yokohama
Chùa Dokuon

Chùa Dokuon

Yokosuka
Đền Hakusan Tokozen (Đền chính của trường Kenchoji thuộc phái Rinzai)

Đền Hakusan Tokozen (Đền chính của trường Kenchoji thuộc phái Rinzai)

Yokohama
Chùa Kozen (Trải nghiệm tọa thiền)

Chùa Kozen (Trải nghiệm tọa thiền)

Samukawa
Manshoji

Manshoji

Yokosuka

1 - 9 của 9 các kết quả

Bạn có thể thích