Phong tục & cách ứng xử ở Nhật Bản

Cách thức và truyền thống tại Nhật Bản

Mặc dù khách tới Nhật Bản không được mong đợi phải làm đúng mọi thứ, nhưng tôn trọng truyền thống địa phương và cố gắng hành xử đúng sẽ vừa giúp tạo ấn tượng với người dân địa phương vừa giúp tránh các rắc rối. Sau đây là một số gợi ý và hướng dẫn chung để hành xử đúng và hiểu truyền thống địa phương tại Nhật Bản.
Đền Inage

Đền Inage

Chùa Kawasaki Daishi Heiken

Chùa Kawasaki Daishi Heiken

Đền Wakamiya Hachimangu

Đền Wakamiya Hachimangu

Chùa Hase

Chùa Hase