Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Lễ hội mùa hè Kamimizo

Lễ hội mùa hè Kamimizo

Lễ rước kiệu và xe di động

Thông tin cần thiết

Dates

Cuối July

Ngày vẫn chưa được xác nhận. Vui lòng kiểm tra trang web chính thức trước khi tham dự sự kiện này

Nơi đến Kamimizo Shopping Street
Giờ mở cửa Ngày 22/07/2023 (Thứ bảy) Yoimiya 18:00-21:00, ngày 23/07/ 2023 (Chủ nhật) Đền chính 14:30-21:00
Thời gian

1giờ

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Công viên Dohogawa

Công viên Dohogawa

Sagamihara
Đường Sakura, Tòa thị chính thành phố Sagamihara

Đường Sakura, Tòa thị chính thành phố Sagamihara

Sagamihara
Lễ hội hoa anh đào cư dân Sagamihara

Lễ hội hoa anh đào cư dân Sagamihara

Sagamihara
Trung tâm mua sắm Nishimon

Trung tâm mua sắm Nishimon

Sagamihara