โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 632
 • Jt - Odakyu Enoshima Local, Odakyu Ltd Exp Enoshima

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 631
 • [B] Blue Line - Odakyu Enoshima Local

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 19000

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 1723
 • Shonan Monorail -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ