เอะโนะชิมะ คาเวิร์น

พื้นที่โชะนัน 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

กล่าวกันว่าพระสงฆ์ผู้ยิ่งใหญ่ ‘โคะโบะ ไดชิ’ และโชกุน มินะโมะโตะ โนะ โยะริโทะโมะ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ และยังมีเรื่องเล่ากันว่า เป็นรากเหง้าของความเชื่อพระสุรัสวดี (Sarasvati) ถ้ำแห่งนี้สร้างขึ้นโดยคลื่นทะเล และถูกแยกออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกลึก 152 เมตร และส่วนที่สองลึก 56 เมตร

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2-5 เอะโนะชิมะ, ฟูจิสะวะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอะดะคิว สถานีคะทะเสะ-เอะโนะชิมะ

เวลาทำการ

9.00 ถึง 16.00 น. หรือถึง 17.00 น

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่: 500 เยน / นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น: 200 เยน

รูปถ่าย

ระฆังแห่งความรักริวเร็น (ริวเร็น โนะ คะเนะ)
พื้นที่โชะนัน

ระฆังแห่งความรักริวเร็น (ริวเร็น โนะ คะเนะ)

เก็บเปลือกหอย (เอะโนชิมะ)
พื้นที่โชะนัน

เก็บเปลือกหอย (เอะโนชิมะ)

ที่ราบสูงริมทะเลชิโงะงะฟุชิ
พื้นที่โชะนัน

ที่ราบสูงริมทะเลชิโงะงะฟุชิ

เบ็นเท็น มะรุ
พื้นที่โชะนัน

เบ็นเท็น มะรุ