โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
เอะโนะชิมะ คาเวิร์น

เอะโนะชิมะ คาเวิร์น

กล่าวกันว่าพระสงฆ์ผู้ยิ่งใหญ่ ‘โคะโบะ ไดชิ’ และโชกุน มินะโมะโตะ โนะ โยะริโทะโมะ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ และยังมีเรื่องเล่ากันว่า เป็นรากเหง้าของความเชื่อพระสุรัสวดี (Sarasvati) ถ้ำแห่งนี้สร้างขึ้นโดยคลื่นทะเล และถูกแยกออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกลึก 152 เมตร และส่วนที่สองลึก 56 เมตร

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ
  • 9.00 ถึง 16.00 น.
  • หรือถึง 17.00 น

ระยะเวลา : 30นาที

ค่าใช้จ่าย ผู้ใหญ่: 500 เยน / นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น: 200 เยน
การเข้าถึง สายโอะดะคิว สถานีคะทะเสะ-เอะโนะชิมะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ระฆังแห่งความรักริวเร็น (ริวเร็น โนะ คะเนะ)

ระฆังแห่งความรักริวเร็น (ริวเร็น โนะ คะเนะ)

พื้นที่โชะนัน
เก็บเปลือกหอย (เอะโนชิมะ)

เก็บเปลือกหอย (เอะโนชิมะ)

พื้นที่โชะนัน
ที่ราบสูงริมทะเลชิโงะงะฟุชิ

ที่ราบสูงริมทะเลชิโงะงะฟุชิ

พื้นที่โชะนัน
เบ็นเท็น มะรุ

เบ็นเท็น มะรุ

พื้นที่โชะนัน