สถานี คะทะเสะ เอะโนะชิมะ บนทางรถไฟสายโอดะคิว

พื้นที่โชะนัน 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

สถานีคะทะเสะ เอะโนะชิมะ เป็นสถานีสุดท้ายบนเส้นทางรถไฟสายเอะโนะชิมะ มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และแสดงถึงริวงุโจะ (Ryugujo) ซึ่งเป็นพระราชวังใต้ทะเลในตำนานญี่ปุ่น

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2-15-3 คะทะเสะ ไคกัน, ฟูจิสะวะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

รูปถ่าย

Enoshima Koya (อาหารปลาในกระท่อม)
พื้นที่โชะนัน 0

Enoshima Koya (อาหารปลาในกระท่อม)

ร้านอาหาร DIEGO BY THE RIVER
พื้นที่โชะนัน 2

ร้านอาหาร DIEGO BY THE RIVER

ทอนโบะโระ-ปรากฎการณ์น้ำลง
พื้นที่โชะนัน 7

ทอนโบะโระ-ปรากฎการณ์น้ำลง

ศูนย์ขายตรงท่าเรือประมง คะทะเสะ
พื้นที่โชะนัน 10

ศูนย์ขายตรงท่าเรือประมง คะทะเสะ