ทอนโบะโระ-ปรากฎการณ์น้ำลง

พื้นที่โชะนัน 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เอะโนะชิมะ เป็นเหตุการณ์ในช่วงเวลาน้ำลงประมาณหนึ่งชั่วโมง เนื่องจากมีทรายที่ถูกคลื่นซัดมารวมกันเป็นเส้นทางหรือสันทราย ที่สามารถเดินข้ามได้ ที่คะทะเสะ ไคกัน ฮิกะชิฮะมะ และ เอะโนะชิมะ จะมีช่วงเวลาน้ำลงขึ้น 15 ค่ำ และ แรม 15 ค่ำ สันทรายที่ปรากฏขึ้นเนื่องจากช่วงเวลาน้ำลงนี้เรียกว่า ‘ทอนโบะโระ’

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ชายฝั่งทะเลคะทะเสะ~เอะโนะชิมะ, ฟูจิสะวะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีคะทะเสะ-เอะโนะชิมะ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

Enoshima Koya (อาหารปลาในกระท่อม)
พื้นที่โชะนัน

Enoshima Koya (อาหารปลาในกระท่อม)

ศูนย์ขายตรงท่าเรือประมง คะทะเสะ
พื้นที่โชะนัน

ศูนย์ขายตรงท่าเรือประมง คะทะเสะ

สถานี คะทะเสะ เอะโนะชิมะ บนทางรถไฟสายโอดะคิว
พื้นที่โชะนัน

สถานี คะทะเสะ เอะโนะชิมะ บนทางรถไฟสายโอดะคิว

ร้านอาหาร DIEGO BY THE RIVER
พื้นที่โชะนัน

ร้านอาหาร DIEGO BY THE RIVER