ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

  • 15นาที
  • 350
  • [70147] Keikyu Main Line Local, [70399] Keikyu Main Line Local, [70489] Keikyu Main Line Local, [70504] Keikyu Main Line Local, [70516] Keikyu Main Line Local, [70518] Keikyu Main Line Local, [71093] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71125] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [83044] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83060] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83077] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83207] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83210] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83214] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83221] Keikyu Main Line Ltd. Exp.

  • 15นาที
  • 333
  • [71790] Airport-Kyuko, [72312] Airport-Kyuko, [72318] Airport-Kyuko - - Yokosuka

เร็วที่สุด

  • 30นาที
  • 23000

ราคาถูกที่สุด

  • 1ชม15นาที
  • 1500

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ