วัดฮะเซะ-เดะระ

โยโกะสุกะ· มิอุระ45นาที

รายละเอียด

ฮะเซะเดะระเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในรูปแกะสลักแคนนอน (ฮะเซะ แคนนอน) ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ สวนดอกไม้ และทิวทัศน์เหนือเมืองคามาคุระ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

3-11-2 ฮะเสะ, คามาคุระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

เวลาทำการ

【มีค-กย】8:00 ~ 17:00 【ตค-กพ】8:00 ~ 16:30

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ (นักเรียนมัธยมต้นและบุคคลทั่วไป): 300 เยนเด็ก (นักเรียนชั้นประถมศึกษาและต่ำกว่า): 100 เยน

รูปถ่าย

อะสะบะ ยะ ฮอนเท็น

อะสะบะ ยะ ฮอนเท็น

คามาคุระ โดะนะเบะ โงะฮันเคเดะนะ

คามาคุระ โดะนะเบะ โงะฮันเคเดะนะ

คามาคุระ โนะบุไท

คามาคุระ โนะบุไท

ป่า Metasequoia

ป่า Metasequoia