โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระ โคโทะคุ-อิน

องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระ โคโทะคุ-อิน

วัดพุทธ นิกายโจะโดะ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์นามว่าพระอมิดะ เนียวไร ซึ่งเป็นสมบัติสำคัญของชาติ พระพุทธรูปองค์นี้รู้จักกันในนาม "พระใหญ่ประทับกลางอากาศ" ซึ่งมีขนาดไม่ได้ใหญ่เท่ากับพระพุทธรูปที่วัดโทไดจิในเมืองนารา แต่ก็ยังคงรูปลักษณ์แบบดั้งเดิมเกือบทั้งหมด และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในแง่ของศิลปะทางพุทธศาสนาของประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก

ดูรูป 360°

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

8:00~17:00

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาทำการของการให้บริการการความสะดวกต่างๆ
ระยะเวลา

1ชม

วันหยุดทำการ เปิดทุกวัน
ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ (มัธยมต้นขึ้นไป) 300 เยน, เด็ก 150 เยน, หญิงตั้งครรภ์ 20 เยน

สถานที่ที่มีให้บริการ
  • รองรับเก้าอี้รถเข็น

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ศาลเจ้าอะมะนะวะ ชินเม

ศาลเจ้าอะมะนะวะ ชินเม

โยโกะสุกะ· มิอุระ
พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมคามาคุระ

พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมคามาคุระ

โยโกะสุกะ· มิอุระ
คามาคุระ โนะบุไท

คามาคุระ โนะบุไท

โยโกะสุกะ· มิอุระ
คามาคุระ โดะนะเบะ โงะฮันเคเดะนะ

คามาคุระ โดะนะเบะ โงะฮันเคเดะนะ

โยโกะสุกะ· มิอุระ