ข้อมูลทั่วไป

รถไฟสายซีไซด์วิ่งผ่านริมทะเลจากสถานีชิได-อิงะคุบุ ไปยังสถานีคะนะสะวะ-ฮัคเค เป็นรถไฟที่ทำงานโดยปราศจากคนขับ

สถานที่ที่มีให้บริการ

รูปถ่าย

ศาลเจ้าบิวะจิมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ศาลเจ้าบิวะจิมะ

ศาลเจ้าเซะโตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ศาลเจ้าเซะโตะ

ศาลเจ้าสุสะกิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ศาลเจ้าสุสะกิ

วัดริวเงะ-จิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

วัดริวเงะ-จิ