โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 1ชม30นาที
 • 5158
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - T

ราคาถูกที่สุด

 • 2ชม
 • 2300

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • ???

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 2367
 • T - Odawara-Hakone

เร็วที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 4550
 • R - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - Airport-Kaitoku, Airport-Kyuko, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

ราคาถูกที่สุด

 • 3ชม
 • 3580
 • Odawara-Hakone - Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Sagami, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ