สวนพฤกษศาสตร์พืชชุ่มน้ำฮะโกะเนะ

พื้นที่ทางตะวันตก 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

สวนพฤษศาสตร์ในฮะโกะเนะ เซ็นโงะคุฮะระแห่งนี้ เป็นสวนแห่งแรกในญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับ พืชในพื้นที่ชุ่มน้ำ ในสวนมีพรรณไม้กว่า 1700 ต้น ซึ่งรวมถึงพรรณไม้ชุ่มน้ำมีเนื้อและไม้ล้มลุก 200 สายพันธ์ในญี่ปุ่น และ พรรณไม้ภูเขา ทุ่งหญ้า และในป่าไม้ อีก 1100 สายพันธ์ รวมทั้งไม้หายากจากต่างประเทศ เส้นทางเดินชมจัดระเบียบตามลำดับตั้งแต่พื้นที่ลุ่มไปจนถึงเขตภูเขา และจากพื้นที่ชุ่มน้ำในระยะแรกไปจนถึงระยะหลัง ห้องนิทรรศการจัดแสดงสัตว์และพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำในพื้นที่เซ็นโงะคุฮะระ โดยการใช้ภาพ แผงข้อมูล วีดิโอ และตู้ปลาขนาดใหญ่ สวนพฤษศาสตร์แห่งนี้ยังเป็นสถานที่จัดงานแสดงดอกไม้ตามฤดูกาลอีกด้วย

เคล็ดลับการเดินทาง

ยกระดับประสบการณ์ชมธรรมชาติของคุณด้วยการนั่งเรือระยะสั้นรอบอ่าวโคอาจิโร และชมป่าไม้ผ่านริเวียร่า ซีบอร์เนีย มารีน่า การล่องเรือในมิอุระนี้มีคอร์สคาโอจิโระที่จะพาผู้เยี่ยมชมล่องเรือผ่านอ่าว พร้อมมีไกด์ผู้เชี่ยวชาญทางธรรมชาติคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และธรรมชาติของพื้นที่

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

817, เซ็นโงะคุ-ฮะระ, ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ-เค็น

หมายเลขโทรศัพท์

0460-84-7293

เวลาทำการ

9:00 ~ 17:00 (รอบสุดท้าย 16:30)

วันหยุดทำการ

ธค. 1 ~ มีค.19

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ 700 yen, เด็ก 400 yen

รูปถ่าย

พิพิธภัณฑ์ฮะโกะเนะ โมะโนะโนะฟุโนะสะโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก

พิพิธภัณฑ์ฮะโกะเนะ โมะโนะโนะฟุโนะสะโตะ

พิพิธภัณฑ์ลาลิค ฮะโกะเนะ คูปอง
พื้นที่ทางตะวันตก

พิพิธภัณฑ์ลาลิค ฮะโกะเนะ

ซึตคุโมะ (โซบะ)
พื้นที่ทางตะวันตก

ซึตคุโมะ (โซบะ)

พิพิธภัณฑ์เจ้าชายน้อย
พื้นที่ทางตะวันตก

พิพิธภัณฑ์เจ้าชายน้อย