ถนนฮาโกเนะไฮเวย์เก่าที่เรียงรายไปด้วยต้นซีดาร์

พื้นที่ทางตะวันตก1ชม

รายละเอียด

ถนนไฮเวย์เก่าที่เรียงรายไปด้วยต้นซีดาร์มีความยาว 300 เมตร เริ่มจากป้ายรถเมล์ฮะโกะเนะชิโชะใกล้กับฮะโกะเนะเช็คพ้อย ไปจนถึงสวนออนชิ โคะเอ็น เป็นสถานที่ที่มีวิวอันงดงามของฮะโคะเนะ ที่ย้อนเงาอดีตของถนนไฮเวย์โทะไคโดะโบราณ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ฮะโกะเนะ อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

ฮะโกะเนะ เสะคิโชะ

ฮะโกะเนะ เสะคิโชะ

ประสบการณ์ รีสอร์ท โยคะ

ประสบการณ์ รีสอร์ท โยคะ

สวนออนชิ-ฮะโกะเนะ-โคะเอ็น

สวนออนชิ-ฮะโกะเนะ-โคะเอ็น

ฮะโกะเนะ เช็คพ้อยท์

ฮะโกะเนะ เช็คพ้อยท์