พิพิธภัณฑ์ลาลิค ฮะโกะเนะ

พื้นที่ทางตะวันตก1ชม

รายละเอียด

เครื่องประดับอัญมณีและงานหัตถกรรมแก้ว ศิลปินชาวฝรั่งเศส, ผลงานของ René Lalique คอยต้อนรับผู้เข้าชมที่ พิพิธภัณฑ์ลาลิค ฮะโกะเนะ (Lalique Museum Hakone) เพลิดเพลินกับวันหยุดที่ พิพิธภัณฑ์ลาลิค ฮะโกะเนะ

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

186-1 เซ็นโงะคุฮะระ ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ-เค็น

หมายเลขโทรศัพท์

0460-84-2255

เวลาทำการ

9:00-17:00

วันหยุดทำการ

เปิดทุกวัน (ยกเว้นช่วงเปลี่ยนนิทรรศการ)

คูปอง

ดูคูปอง

รูปถ่าย

พิพิธภัณฑ์ฮะโกะเนะ โมะโนะโนะฟุโนะสะโตะ

พิพิธภัณฑ์ฮะโกะเนะ โมะโนะโนะฟุโนะสะโตะ

ซึตคุโมะ (โซบะ)

ซึตคุโมะ (โซบะ)

สวนพฤกษศาสตร์พืชชุ่มน้ำฮะโกะเนะ

สวนพฤกษศาสตร์พืชชุ่มน้ำฮะโกะเนะ

พิพิธภัณฑ์เจ้าชายน้อย

พิพิธภัณฑ์เจ้าชายน้อย