โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

  • 45นาที
  • 771
  • Jt - Sagami Line

ราคาถูกที่สุด

  • 1ชม
  • 569
  • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Sagami Line

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ