ข้อมูลทั่วไป

พลาซ่าแห่งนี้เป็นจุดปลายทางของเส้นทางสีเขียวอิชิโนะมิยะ ตั้งอยู่บนพื้นที่ของทางรถไฟสาขา West Samukawa Branch Line ซึ่งปิดทำการในเดือนมีนาคมปี 1989 (ปีแรกของสมัยเฮเซ) ในพลาซ่ามีอนุสาวรีย์ที่มีภาพถนนโอะยะมะโบราณ "ทางแยกทะมุระ" จากสมัยเอะโดะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

6-2 อิชิโนะมิยะ สะมุคะวะ-มะชิ, โคะซาน-กุน, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

เส้นทางสีเขียวอิชิโนะมิยะ
พื้นที่โชะนัน

เส้นทางสีเขียวอิชิโนะมิยะ

สวนอิชิโนะมิยะ
พื้นที่โชะนัน

สวนอิชิโนะมิยะ

คะจิวะระ คะเงะโทะกิ ยะคะทะอะโตะ
พื้นที่โชะนัน

คะจิวะระ คะเงะโทะกิ ยะคะทะอะโตะ

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์การทำงานของน้ำ
พื้นที่โชะนัน

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์การทำงานของน้ำ