ข้อมูลทั่วไป

ในสวนแห่งนี้มีสนามเด็กเล่น สระน้ำ และออฟฟิศของสวน ผู้คนในพื้นที่ได้ใช้เวลาเพลิดเพลินในสวนในวันหยุด จัดว่าเป็นหนึ่งใน 50 สวนของคะนะงะวะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

3-2172-1 อิชิโนะมิยะ, สะมุคะวะ-มะชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายสะกะมิ, สถานีสะมุคะวะ

เวลาทำการ

เปิดตลอดเวลา

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

เส้นทางสีเขียวอิชิโนะมิยะ
พื้นที่โชะนัน

เส้นทางสีเขียวอิชิโนะมิยะ

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์การทำงานของน้ำ
พื้นที่โชะนัน

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์การทำงานของน้ำ

ฮักกะกุ พลาซ่า
พื้นที่โชะนัน

ฮักกะกุ พลาซ่า

คะจิวะระ คะเงะโทะกิ ยะคะทะอะโตะ
พื้นที่โชะนัน

คะจิวะระ คะเงะโทะกิ ยะคะทะอะโตะ