Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
เส้นทางสีเขียวอิชิโนะมิยะ

เส้นทางสีเขียวอิชิโนะมิยะ

เส้นทางสีเขียวอิชิโนะมิยะ ปรับปรุงจากทางรถไฟสาขาของสะมุคะวะในอดีต มีความยาวประมาณ 200 เมตร บนเส้นทางรถไฟเก่าแห่งนี้ยังคงมีล้อรถไฟเก่าแก่ ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ สำหรับแฟนรถไฟ นี่เป็นจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาด

ข้อมูลสำคัญ

สถานที่ที่มีให้บริการ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สวนอิชิโนะมิยะ

สวนอิชิโนะมิยะ

พื้นที่โชะนัน
ฮักกะกุ พลาซ่า

ฮักกะกุ พลาซ่า

พื้นที่โชะนัน
คะจิวะระ คะเงะโทะกิ ยะคะทะอะโตะ

คะจิวะระ คะเงะโทะกิ ยะคะทะอะโตะ

พื้นที่โชะนัน
พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์การทำงานของน้ำ

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์การทำงานของน้ำ

พื้นที่โชะนัน

รูปถ่าย