โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 2165
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line, [JO] Yokosuka Line, [JT] Tōkaidō Line - [JJ] Jōban Rapid Line, [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line, [JU] Takasaki Line, [JU] Utsunomiya Line, [JY] Yamanote Line

ราคาถูกที่สุด

 • 45นาที
 • 600
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line

คัน'เอ-จิ

30นาที

 • 45นาที
 • 801
 • Tsukuba Express Local, Tsukuba Express Rapid, Tsukuba Express Semi-Rapid - [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line

 • 30นาที
 • 310
 • Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 26000

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 903
 • Keikyu Kurihama Local, Keikyu Kurihama Ltd Exp, Keikyu Kurihama Rapid-Exp - Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ