อ่าวโตเกียวท่าเรือล่อง

โยโกะสุกะ· มิอุระ15นาที

ข้อมูลทั่วไป

ล่องเรือ 40 นาทีจากคุริฮะมะไปยังคะเนะยะ ในขณะที่เรือล่องข้ามอ่าวโตเกียวคุณสามารถเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ของมินะมิโบะโสะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

8-17-20 คุริฮะมะ, โยโกสุกะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเคคิว สถานีเคคิว คุริฮะมะ

รูปถ่าย

ท่าเรือคุริฮะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 4

ท่าเรือคุริฮะมะ

เรือข้ามฟากอ่าวโตเกียว
โยโกะสุกะ· มิอุระ 37

เรือข้ามฟากอ่าวโตเกียว

ยุมิเบะ โนะ ยุ : เรียวชิ เรียวอุริ โยโกสุกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

ยุมิเบะ โนะ ยุ : เรียวชิ เรียวอุริ โยโกสุกะ

ร้าน Cainz โยโกสุกะ คุริฮะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 5

ร้าน Cainz โยโกสุกะ คุริฮะมะ