ศาลเจ้าอิมะโดะ

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ศาลเจ้าอิมะโดะเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นศาลเจ้าแห่งแรกที่มีแมวต้อนรับ "มะเนะกิ เนะโกะ" ในสมัยเอะโดะ หน้าศาลเจ้ามีแมวต้อนรับอยู่สองตัว ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้คนที่เสาะหาความโชคดีในเรื่องความรัก

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-5-22 อิมะโดะ, ไทโะ-คุ, โตเกียว

การเข้าถึง

เดิน 15 นาที จากสถานีอะสะคุสะ

เวลาทำการ

เวลารีเซพชั่น: 9:00~17:00

วันหยุดทำการ

เปิดตลอดทั้งปี

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

โตเกียว สกาย ทรี
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

โตเกียว สกาย ทรี

งันโซะ โชะคุฮิน แซมเปิล-ยะ กัปปะบะชิ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

งันโซะ โชะคุฮิน แซมเปิล-ยะ กัปปะบะชิ

สวนอุเอะโนะ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

สวนอุเอะโนะ

พิพิธภัณฑ์สุมิดะ โฮะคุไซ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

พิพิธภัณฑ์สุมิดะ โฮะคุไซ