อาหารและเครื่องดื่ม

เขตโนะเงะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

เขตโนะเงะ

พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮะมะ

โยโกฮะมะไชน่าทาวน์
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โยโกฮะมะไชน่าทาวน์

ถนนโยโกสุกะ โดะบุยตะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ถนนโยโกสุกะ โดะบุยตะ

เกาหลีทาว์น คาวาสะกิ (ยะคินิคุ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

เกาหลีทาว์น คาวาสะกิ (ยะคินิคุ)

โรงผลิตเบียร์อุมะยะ โนะ โชะคุทะกุ แห่ง โยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โรงผลิตเบียร์อุมะยะ โนะ โชะคุทะกุ แห่ง โยโกฮะมะ

คุระโมะโตะ คะโคอุซุมิบะชิ
พื้นที่ใจกลาง

คุระโมะโตะ คะโคอุซุมิบะชิ

ITOH DINING by NOBU
พื้นที่ทางตะวันตก

ITOH DINING by NOBU

โมะคิชิ คราฟท์เบียร์
พื้นที่โชะนัน

โมะคิชิ คราฟท์เบียร์

ร้านอาหารญี่ปุ่น โคะอุอัน (kouan)
พื้นที่โชะนัน

ร้านอาหารญี่ปุ่น โคะอุอัน (kouan)

เง็นโทะอุอัน (Gentouan)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

เง็นโทะอุอัน (Gentouan)

โอดะวะระ ฮะยะคะวะ เงียวซัน
พื้นที่ทางตะวันตก

โอดะวะระ ฮะยะคะวะ เงียวซัน

ตลาดวากามัตซึ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ตลาดวากามัตซึ

ไคจู ซากาบะ คาวาซากิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ไคจู ซากาบะ คาวาซากิ

ฮาโกเนะ เต็นท์ บาร์
พื้นที่ทางตะวันตก

ฮาโกเนะ เต็นท์ บาร์