มินะโตะมิไร มันโยะ คลับ แห่งโยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 21

มินะโตะมิไร มันโยะ คลับ แห่งโยโกฮะมะ

รอคคะคุบะชิ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 13

รอคคะคุบะชิ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)

รถไฟไฮเดรนเยีย
พื้นที่ทางตะวันตก 4

รถไฟไฮเดรนเยีย

เซโตะ ชูโซ เต็น(โรงงานผลิตสาเกญี่ปุ่น)
พื้นที่ทางตะวันตก 1

เซโตะ ชูโซ เต็น(โรงงานผลิตสาเกญี่ปุ่น)

ฮาชิมันบาชิ คาโมะชิทามารุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ฮาชิมันบาชิ คาโมะชิทามารุ

โรงอาบน้ำสาธารณะ ออนเซ็นคามาตะ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 1

โรงอาบน้ำสาธารณะ ออนเซ็นคามาตะ