เขตโนะเงะ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ1ชม

รายละเอียด

ในเมืองแห่งนี้เคยมีตลาดมืดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และมีผู้คนหนาแน่น เนื่องจากกล่าวกันว่าที่นี่มีทุกสิ่งทุกอย่าง ในปัจจุบันนี้บาร์และร้านอาหารต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น บาร์และร้านอาหารสเปน

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2 โนะโงะ-โชะ, นะคะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

วัดโยโกฮะมะ นาริตะ-ซาน

วัดโยโกฮะมะ นาริตะ-ซาน

เรือล่องโอ-โอะคะงะวะ

เรือล่องโอ-โอะคะงะวะ

โยโกฮามะ ยาโซฮาชิ

โยโกฮามะ ยาโซฮาชิ

โรงผลิตเบียร์อุมะยะ โนะ โชะคุทะกุ แห่ง โยโกฮะมะ

โรงผลิตเบียร์อุมะยะ โนะ โชะคุทะกุ แห่ง โยโกฮะมะ