สวนยะดะโอะเนะ

พื้นที่ใจกลาง15นาที

ข้อมูลทั่วไป

ชุมทางยะดะโอะเนะ ตั้งอยู่ด้านหน้าของยอดเขาคุมะซะซานโนะมิเนะ หลังจากผ่านฮิงะชิสะวะ-โนะ-อะตะมะ รูปภาพโดย photolibery

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

คุโระคุระ, ยะมะคิตะ, อะชิงะระชิโมะ, คะนะงะวะ

รูปถ่าย

คุมะสะสะโนะมิเนะ
พื้นที่ใจกลาง 1

คุมะสะสะโนะมิเนะ

ฮิโนะคิโฮะระมะรุ
พื้นที่ใจกลาง 0

ฮิโนะคิโฮะระมะรุ

อินุโคะเอะจิ
พื้นที่ใจกลาง 0

อินุโคะเอะจิ

กระท่อมคะมิโนะคะวะ
พื้นที่ใจกลาง 0

กระท่อมคะมิโนะคะวะ