ข้อมูลทั่วไป

ชุมทางยะดะโอะเนะ ตั้งอยู่ด้านหน้าของยอดเขาคุมะซะซานโนะมิเนะ หลังจากผ่านฮิงะชิสะวะ-โนะ-อะตะมะ รูปภาพโดย photolibery

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

คุโระคุระ, ยะมะคิตะ, อะชิงะระชิโมะ, คะนะงะวะ

รูปถ่าย

คุมะสะสะโนะมิเนะ
พื้นที่ใจกลาง

คุมะสะสะโนะมิเนะ

ฮิโนะคิโฮะระมะรุ
พื้นที่ใจกลาง

ฮิโนะคิโฮะระมะรุ

อินุโคะเอะจิ
พื้นที่ใจกลาง

อินุโคะเอะจิ

กระท่อมคะมิโนะคะวะ
พื้นที่ใจกลาง

กระท่อมคะมิโนะคะวะ