ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สวนยะดะโอะเนะ

สวนยะดะโอะเนะ

ชุมทางยะดะโอะเนะ ตั้งอยู่ด้านหน้าของยอดเขาคุมะซะซานโนะมิเนะ หลังจากผ่านฮิงะชิสะวะ-โนะ-อะตะมะ รูปภาพโดย photolibrary

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

คุมะสะสะโนะมิเนะ

คุมะสะสะโนะมิเนะ

ยามาคิตะ
ฮิโนะคิโฮะระมะรุ

ฮิโนะคิโฮะระมะรุ

ซุากามิฮาระ
อินุโคะเอะจิ

อินุโคะเอะจิ

ซุากามิฮาระ
ยอดเขาฮิรุ

ยอดเขาฮิรุ

ซุากามิฮาระ