โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สวนยะดะโอะเนะ

สวนยะดะโอะเนะ

ชุมทางยะดะโอะเนะ ตั้งอยู่ด้านหน้าของยอดเขาคุมะซะซานโนะมิเนะ หลังจากผ่านฮิงะชิสะวะ-โนะ-อะตะมะ รูปภาพโดย photolibrary

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

คุมะสะสะโนะมิเนะ

คุมะสะสะโนะมิเนะ

30 ยามาคิตะ
ฮิโนะคิโฮะระมะรุ

ฮิโนะคิโฮะระมะรุ

30 ซุากามิฮาระ
อินุโคะเอะจิ

อินุโคะเอะจิ

30 ซุากามิฮาระ
ยอดเขาฮิรุ

ยอดเขาฮิรุ

20 ซุากามิฮาระ