คุมะสะสะโนะมิเนะ

พื้นที่ใจกลาง 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างสะกะมิฮะระ-ชิและอะชิงะระ-ชิ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติทันสะวะ-โอะยะมะ รูปภาพโดย photolibery

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

คุโระคุระ, ยะมะคิตะ, อะชิงะระชิโมะ, คะนะงะวะ

รูปถ่าย

สวนยะดะโอะเนะ
พื้นที่ใจกลาง

สวนยะดะโอะเนะ

ฮิโนะคิโฮะระมะรุ
พื้นที่ใจกลาง

ฮิโนะคิโฮะระมะรุ

อินุโคะเอะจิ
พื้นที่ใจกลาง

อินุโคะเอะจิ

กระท่อมคะมิโนะคะวะ
พื้นที่ใจกลาง

กระท่อมคะมิโนะคะวะ