ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
คุมะสะสะโนะมิเนะ

คุมะสะสะโนะมิเนะ

ตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างสะกะมิฮะระ-ชิและอะชิงะระ-ชิ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติทันสะวะ-โอะยะมะ รูปภาพโดย photolibrary

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สวนยะดะโอะเนะ

สวนยะดะโอะเนะ

ซุากามิฮาระ
ฮิโนะคิโฮะระมะรุ

ฮิโนะคิโฮะระมะรุ

ซุากามิฮาระ
อินุโคะเอะจิ

อินุโคะเอะจิ

ซุากามิฮาระ
ยอดเขาฮิรุ

ยอดเขาฮิรุ

ซุากามิฮาระ