ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ฮิโนะคิโฮะระมะรุ

ฮิโนะคิโฮะระมะรุ

มีชื่อเสียงจากดอกอะเซลเลียอันงดงาม ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะมาชมดอกอะเซลเลียคือ ปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน รูปภาพโดย photolibrary

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สวนยะดะโอะเนะ

สวนยะดะโอะเนะ

ซุากามิฮาระ
คุมะสะสะโนะมิเนะ

คุมะสะสะโนะมิเนะ

ยามาคิตะ
อินุโคะเอะจิ

อินุโคะเอะจิ

ซุากามิฮาระ
กระท่อมฮิรุกะทาเกะ

กระท่อมฮิรุกะทาเกะ

ซุากามิฮาระ