โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ฮิโนะคิโฮะระมะรุ

ฮิโนะคิโฮะระมะรุ

มีชื่อเสียงจากดอกอะเซลเลียอันงดงาม ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะมาชมดอกอะเซลเลียคือ ปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน รูปภาพโดย photolibrary

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สวนยะดะโอะเนะ

สวนยะดะโอะเนะ

พื้นที่ใจกลาง
คุมะสะสะโนะมิเนะ

คุมะสะสะโนะมิเนะ

พื้นที่ใจกลาง
อินุโคะเอะจิ

อินุโคะเอะจิ

พื้นที่ใจกลาง
ยอดเขาฮิรุ

ยอดเขาฮิรุ

พื้นที่ใจกลาง