ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ฮิโนะคิโฮะระมะรุ

ฮิโนะคิโฮะระมะรุ

มีชื่อเสียงจากดอกอะเซลเลียอันงดงาม ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะมาชมดอกอะเซลเลียคือ ปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน รูปภาพโดย photolibrary

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สวนยะดะโอะเนะ image

สวนยะดะโอะเนะ

ซุากามิฮาระ
คุมะสะสะโนะมิเนะ image

คุมะสะสะโนะมิเนะ

ยามาคิตะ
อินุโคะเอะจิ image

อินุโคะเอะจิ

ซุากามิฮาระ
กระท่อมฮิรุกะทาเกะ image

กระท่อมฮิรุกะทาเกะ

ซุากามิฮาระ