ฮิโนะคิโฮะระมะรุ

พื้นที่ใจกลาง 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

มีชื่อเสียงจากดอกอะเซลเลียอันงดงาม ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะมาชมดอกอะเซลเลียคือ ปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน รูปภาพโดย photolibery

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

สะกะมิฮะระ-ชิ, คะนะงะวะ

รูปถ่าย

สวนยะดะโอะเนะ
พื้นที่ใจกลาง

สวนยะดะโอะเนะ

คุมะสะสะโนะมิเนะ
พื้นที่ใจกลาง

คุมะสะสะโนะมิเนะ

อินุโคะเอะจิ
พื้นที่ใจกลาง

อินุโคะเอะจิ

กระท่อมคะมิโนะคะวะ
พื้นที่ใจกลาง

กระท่อมคะมิโนะคะวะ