Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ngã ba Yadaone

Ngã ba Yadaone

Ngã ba Yadaone nằm phía trước đỉnh núi Kumazasanomine sau khi băng qua Higashisawa-no-atama. Hình ảnh được cung cấp bởi thư viện ảnh.

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Kumasasanomine

Kumasasanomine

Yamakita
Núi Hinokihoramaru

Núi Hinokihoramaru

Sagamihara
Inukoeji

Inukoeji

Sagamihara
Đỉnh núi Hiru

Đỉnh núi Hiru

Sagamihara