ถนนบำบัด (บำบัดด้วยป่า)

พื้นที่ทางตะวันตก 2ชม

ข้อมูลทั่วไป

การบำบัดด้วยป่า หรือชินรินโยะคุ (การอาบน้ำป่า) คือการบำบัดที่ก้าวล้ำหน้า โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจด้วยการเดินป่าหรือเดินท่ามกลางธรรมชาติ ในระหว่างการบำบัดที่มีขึ้นในเมืองยะมะคิตะ เจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมน้ำลายของผู้ที่เข้าร่วมทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมคอร์สประสบการณ์เพื่อวัดค่าความเครียด โดยการวัดจำนวนของเอนไซม์อะมิเลสซึ่งหลั่งออกมาพร้อมน้ำลาย

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ยะมะคิตะ-โชะ, อะชิงะระคะมิ-กุน, คะนะงะวะ

รูปถ่าย

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการ ยะมะคิตะ-โชะ  ร้านซากุระ โทะโมะชิบิ
พื้นที่ทางตะวันตก

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการ ยะมะคิตะ-โชะ ร้านซากุระ โทะโมะชิบิ

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ(ต้นซากุระ)
พื้นที่ทางตะวันตก

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ(ต้นซากุระ)

สวนรถไฟยะมะคิตะ
พื้นที่ทางตะวันตก

สวนรถไฟยะมะคิตะ

อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทคะวะมุระ
พื้นที่ทางตะวันตก

อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทคะวะมุระ