ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ถนนบำบัด (บำบัดด้วยป่า)

ถนนบำบัด (บำบัดด้วยป่า)

การบำบัดด้วยป่า หรือชินรินโยะคุ (การอาบน้ำป่า) คือการบำบัดที่ก้าวล้ำหน้า โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจด้วยการเดินป่าหรือเดินท่ามกลางธรรมชาติ ในระหว่างการบำบัดที่มีขึ้นในเมืองยะมะคิตะ เจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมน้ำลายของผู้ที่เข้าร่วมทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมคอร์สประสบการณ์เพื่อวัดค่าความเครียด โดยการวัดจำนวนของเอนไซม์อะมิเลสซึ่งหลั่งออกมาพร้อมน้ำลาย

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการ ยะมะคิตะ-โชะ  ร้านซากุระ โทะโมะชิบิ

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการ ยะมะคิตะ-โชะ ร้านซากุระ โทะโมะชิบิ

ยามาคิตะ
ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ

ยามาคิตะ
สวนรถไฟยะมะคิตะ

สวนรถไฟยะมะคิตะ

ยามาคิตะ
อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทคะวะมุระ

อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทคะวะมุระ

ยามาคิตะ