ข้อมูลทั่วไป

สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่บ่งบอกถึงความสำคัญของยะมะคิตะ ว่าเป็นเมืองรถไฟที่สำคัญ หลังจากรถไฟสายโงะเท็มบะได้แยกออกจากรถไฟสายโทะไคโดะสายหลัก รถจักรไอน้ำ JNR Class D-52 70 เป็นรถไฟที่ใช้ในสายโงะเท็มบะ ได้ขึ้นและลงภูเขาฮาโกเนะ รถไฟที่สวยงามนีได้จัดแสดงในสวนและประดับไฟสว่างสไวในเวลากลางคืน รถไฟสายโงะเท็มบะวิ่งไปตามด้านข้างของสวนแห่งนี้ ต้นซากุยะมะคิตะมีชื่อเสียงสำหรับการชมดอกไม้

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1981 ยะมะคิตะ, ยะมะคิตะ-มะชิ, อะชิงะระคะมิ-กุน, คะนะงะวะ

รูปถ่าย

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการ ยะมะคิตะ-โชะ  ร้านซากุระ โทะโมะชิบิ
พื้นที่ทางตะวันตก

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการ ยะมะคิตะ-โชะ ร้านซากุระ โทะโมะชิบิ

ถนนบำบัด (บำบัดด้วยป่า)
พื้นที่ทางตะวันตก

ถนนบำบัด (บำบัดด้วยป่า)

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ(ต้นซากุระ)
พื้นที่ทางตะวันตก

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ(ต้นซากุระ)

อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทคะวะมุระ
พื้นที่ทางตะวันตก

อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทคะวะมุระ