โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สวนรถไฟยะมะคิตะ

สวนรถไฟยะมะคิตะ

สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่บ่งบอกถึงความสำคัญของยะมะคิตะ ว่าเป็นเมืองรถไฟที่สำคัญ หลังจากรถไฟสายโงะเท็มบะได้แยกออกจากรถไฟสายโทะไคโดะสายหลัก รถจักรไอน้ำ JNR Class D-52 70 เป็นรถไฟที่ใช้ในสายโงะเท็มบะ ได้ขึ้นและลงภูเขาฮาโกเนะ รถไฟที่สวยงามนีได้จัดแสดงในสวนและประดับไฟสว่างสไวในเวลากลางคืน รถไฟสายโงะเท็มบะวิ่งไปตามด้านข้างของสวนแห่งนี้ ต้นซากุยะมะคิตะมีชื่อเสียงสำหรับการชมดอกไม้

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการ ยะมะคิตะ-โชะ  ร้านซากุระ โทะโมะชิบิ

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการ ยะมะคิตะ-โชะ ร้านซากุระ โทะโมะชิบิ

พื้นที่ทางตะวันตก
ถนนบำบัด (บำบัดด้วยป่า)

ถนนบำบัด (บำบัดด้วยป่า)

พื้นที่ทางตะวันตก
ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ(ต้นซากุระ)

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ(ต้นซากุระ)

พื้นที่ทางตะวันตก
อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทคะวะมุระ

อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทคะวะมุระ

พื้นที่ทางตะวันตก