ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการ ยะมะคิตะ-โชะ ร้านซากุระ โทะโมะชิบิ

พื้นที่ทางตะวันตก 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

ร้านขายโคมไฟ 'ซากุระ' เป็นร้านค้าที่คนพิการและคนในพื้นที่ร่วมมือกันทำงาน พวกเขาให้บริการอาหาร อาหารว่าง และน้ำชา, ผลิตภัณฑ์ไม้ของเวิร์คชอปจากพื้นที่ในเมืองยะมะคิตะ, ผลิตภัณฑ์จากเวิร์คชอปในพื้นที่อะชิงะระคะมิ, ผลิตภัณฑ์ของผู้ร่วมมือระดับภูมิภาค, อาหารท้องถิ่น และอื่น ๆ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1971-2 ยะมะคิตะ, ยะมะคิตะ-มะชิ, อะชิงะระคะมิ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโงะเท็มบะ สถานีฮิกะชิ-ยะมะคิตะ

รูปถ่าย

ถนนบำบัด (บำบัดด้วยป่า)
พื้นที่ทางตะวันตก

ถนนบำบัด (บำบัดด้วยป่า)

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ(ต้นซากุระ)
พื้นที่ทางตะวันตก

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ(ต้นซากุระ)

สวนรถไฟยะมะคิตะ
พื้นที่ทางตะวันตก

สวนรถไฟยะมะคิตะ

อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทคะวะมุระ
พื้นที่ทางตะวันตก

อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทคะวะมุระ