Phương pháp trị liệu (Liệu pháp rừng)

Khu vực phía Tây 2giờ

Tổng quan

Liệu pháp rừng hay shinrinyoku (tắm rừng) là liệu pháp đã đi trước một bước, nhằm mục đích tăng cường sức khỏe tinh thần và thể chất thông qua việc đi bộ trong rừng và tản bộ giữa thiên nhiên. Trong những buổi trị liệu ở thị trấn Yamakita, các nhân viên thu thập nước bọt của từng người trước và sau khi tham gia trải nghiệm và đo lường mức độ căng thẳng bằng cách tính lượng enzim amilaza tiêu hóa được tiết ra.

Cơ sở vật chất sẵn có

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

Thị trấn Yamakita, huyện Ashigarakami, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Trung tâm Phúc lợi và Sức khỏe Yamakita-cho, Cửa hàng đèn Sakura
Khu vực phía Tây

Trung tâm Phúc lợi và Sức khỏe Yamakita-cho, Cửa hàng đèn Sakura

Sakura no Yu ở trung tâm sức khỏe và phúc lợi thị trấn Yamakita
Khu vực phía Tây

Sakura no Yu ở trung tâm sức khỏe và phúc lợi thị trấn Yamakita

Công viên đường sắt Yamakita
Khu vực phía Tây

Công viên đường sắt Yamakita

Coông viên lịch sử thành Kawamura
Khu vực phía Tây

Coông viên lịch sử thành Kawamura