พระพุทธรูปหินและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

พื้นที่ทางตะวันตก30นาที

ข้อมูลทั่วไป

พระพุทธรูปแกะสลักหินบนทางหลวงสาย 1 ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่น กล่าวกันว่าในอดีตนักเดินทางต่างหวาดกลัวพื้นที่ที่ภูเขาไฟระเบิดขึ้นบ่อยๆ แห่งนี้ จึงมีคนสร้างพระพุทธรูปและอนุสาวรีย์หินขึ้น เพื่ออธิษฐานขอความปลอดภัยแก่นักเดินทาง

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

110-228 โมะโตะฮะโกะเนะ, ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, จังหวัดคะนะงะวะ

เวลาทำการ

10:00~16:00

ค่าใช้จ่าย

ฟรี※ มีค่าธรรมเนียมในระหว่างงานเทศกาลเด็กผู้หญิง/ฮินะมัตซึตริ และงานเทศกาลไฮเดรนเยีย

รูปถ่าย

หลุมฝังศพของแม่ชียะโอะคุนิ
พื้นที่ทางตะวันตก 3

หลุมฝังศพของแม่ชียะโอะคุนิ

รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ

รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ