โรงพยาบาลทั่วไปโชะนันคามาคุระ

โยโกะสุกะ· มิอุระ 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

ฮิสะโยะชิ สุมะ เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นแพทย์ที่ทำการผ่าตัดแบบบาทิสตาคนแรกในประเทศญี่ปุ่น ที่โรงพยาบาลในคามาคุระ เขายังเป็นคนแรกในญี่ปุ่นที่ได้รับ "JMIP" ซึ่งเป็นใบรับรองที่อนุญาตให้แพทย์ตรวจรักษาผู้ป่วยชาวต่างชาติได้

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1370-1 โอะคะโมะโตะ, คามาคุระ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

ทางออกทิศตะวันออกของสถานีโอะฟุเนะ / มีบริการรถรับส่งฟรี

เวลาทำการ

ขึ้นอยู่กับแผนก

วันหยุดทำการ

วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

ค่าใช้จ่าย

ขึ้นอยู่กับการรักษา

รูปถ่าย

สวนพฤกษศาสตร์โอฟุนะ แห่งภูมิภาคคานะกาวะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

สวนพฤกษศาสตร์โอฟุนะ แห่งภูมิภาคคานะกาวะ

โอยากะ คาเฟ่ จอย (คาเฟ่ในบ้านญี่ปุ่นโบราณ)
พื้นที่โชะนัน

โอยากะ คาเฟ่ จอย (คาเฟ่ในบ้านญี่ปุ่นโบราณ)

ทะมะนะวะซะคุระ(ต้นซากุระ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ทะมะนะวะซะคุระ(ต้นซากุระ)

วัดโอฟุนะแคนนอน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดโอฟุนะแคนนอน