ข้อมูลทั่วไป

โชะนัน โมโนเรล เป็นโมโนเรลประเภทแขวน ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่เห็นได้บ่อยๆ นี่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่จังหวัดคะนะงะวะภูมิใจเสนอ รถโมโนเรลนี้มีอยู่ด้วยกัน 8 สถานี (จากโอฟุนะถึงโชะนัน เอะโนะชิมะ) และมีความยาว 6.6 กม.

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

3-15 คะทะเสะ, ฟูจิสะวะ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย