ถนนจักรยานสะเคงะวะ

พื้นที่ใจกลาง45นาที

ข้อมูลทั่วไป

ถนนสายนี้วิ่งขนานกับแม่น้ำสะไก ซึ่งไหลผ่านเมืองยะมะโตะ เมืองฟูจิสะวะ และไปจบที่เอะโนะชิมะ เป็นถนนที่มักจะใช้กันเพื่อเดินทางไปยังคามาคุระและเอะโนะชิมะ โดยเฉพาะในช่วงฤดูดอกซากุระ (ปฏิบัติตามกฏจราจร และระวังอุบัติเหตุ)

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ชิโมะซึตรุมะ, ยะมะโตะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

รูปถ่าย

ยะมะโตะ ซิตตี้ ชิโมะซึตรุมะ ฟุรุสะโตะกัน
พื้นที่ใจกลาง 4

ยะมะโตะ ซิตตี้ ชิโมะซึตรุมะ ฟุรุสะโตะกัน

ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 6

ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ

ห้องอุโดะ (Aralia cordata / Japanese spikenard)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ห้องอุโดะ (Aralia cordata / Japanese spikenard)

วัดเมียวโคะ-จิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

วัดเมียวโคะ-จิ