โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ถนนจักรยานสะเคงะวะ

ถนนจักรยานสะเคงะวะ

ถนนสายนี้วิ่งขนานกับแม่น้ำสะไก ซึ่งไหลผ่านเมืองยะมะโตะ เมืองฟูจิสะวะ และไปจบที่เอะโนะชิมะ เป็นถนนที่มักจะใช้กันเพื่อเดินทางไปยังคามาคุระและเอะโนะชิมะ โดยเฉพาะในช่วงฤดูดอกซากุระ (ปฏิบัติตามกฏจราจร และระวังอุบัติเหตุ)

เคล็ดลับการเดินทาง

พื้นที่นี้เป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าในความดูแลของจังหวัดคานากาวะ ดังนั้นโปรดระมัดระวังสัตว์ป่า เช่น นก และกวาง ขณะปั่นจักรยาน

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ยะมะโตะ ซิตตี้ ชิโมะซึตรุมะ ฟุรุสะโตะกัน

ยะมะโตะ ซิตตี้ ชิโมะซึตรุมะ ฟุรุสะโตะกัน

พื้นที่ใจกลาง
ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ

ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ

พื้นที่ใจกลาง
ห้องอุโดะ (Aralia cordata / Japanese spikenard)

ห้องอุโดะ (Aralia cordata / Japanese spikenard)

พื้นที่ใจกลาง
วัดเมียวโคะ-จิ

วัดเมียวโคะ-จิ

พื้นที่ใจกลาง