ถนนจักรยานสะเคงะวะ

พื้นที่ใจกลาง45นาที

รายละเอียด

ถนนสายนี้วิ่งขนานกับแม่น้ำสะไก ซึ่งไหลผ่านเมืองยะมะโตะ เมืองฟูจิสะวะ และไปจบที่เอะโนะชิมะ เป็นถนนที่มักจะใช้กันเพื่อเดินทางไปยังคามาคุระและเอะโนะชิมะ โดยเฉพาะในช่วงฤดูดอกซากุระ (ปฏิบัติตามกฏจราจร และระวังอุบัติเหตุ)

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ชิโมะซึตรุมะ, ยะมะโตะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

รูปถ่าย

ยะมะโตะ ซิตตี้ ชิโมะซึตรุมะ ฟุรุสะโตะกัน

ยะมะโตะ ซิตตี้ ชิโมะซึตรุมะ ฟุรุสะโตะกัน

ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ

ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ

ห้องอุโดะ (Aralia cordata / Japanese spikenard)

ห้องอุโดะ (Aralia cordata / Japanese spikenard)

วัดเมียวโคะ-จิ

วัดเมียวโคะ-จิ